Razvoj nizkocenovne trajnostne zaščite ravnih streh s pametnim RFID nadzornim sistemom (SRM&P)

Cilj/namen projekta:

V okviru projekta bomo razvili nizkocenovni sistem za detekcijo zamakanja na ravnih strehah in s sistemom povezano storitev za odčitavanje in obdelavo zbranih podatkov. Sistem SRM&P – sustainable roof monitoring & protection, spreminja paradigmo nadzora zamakanja, ki se trenutno učinkovito izvaja le z zelo dragimi in kompleksnimi IoT rešitvami. Sistem SRM&P bo sestavljalo več komponent: pametni elektronski označevalniki z integriranimi senzorji vlažnosti in temperature, RFID čitalniki, mobilna aplikacija, BIG DATA sistem za analizo podatkov. Poleg tega bomo preverili možnost odčitavanja senzorskih podatkov s pomočjo letalnika (drona) ter kombiniranje zbranih senzorskih podatkov s podatki, zbranimi s pomočjo drona za boljšo oceno stanja strehe.

Skupna vrednost projekta: 535.388,10  EUR

Skupna višina sofinanciranja: 299.737,60 EUR

Konzorcijski partnerji:

  • DIMING d.o.o.
  • TOVARNA IDEJ d.o.o.
  • DIMNIKI d.o.o., Ljubljana

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

POVEŽITE SE Z DIMNIKI d.o.o. ŠE DANES

Kontaktirajte nas in skupaj si bomo ogledali vaš objekt ter vam pripravili ponudbo.

Dimniki d.o.o. na socialnih omrežjih

Sledite nam lahko tudi preko mrežnih povezav

Dimniki d.o.o.

Bizoviška cesta 51,
1261 Ljubljana-Dobrunje

Telefon: +386 (0)41 60 37 32
E-pošta: info@dimniki.net
Splet: www.dimniki.net